پنج شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶      English  

 آمار بازديد : ۹۷۲۶۰۳
فهرست اعضای انجمن خلأ ایران

ردیف نام نام خانوادگی شماره عضویت نوع عضویت
۱ ۴۴۸
۲ رضا آروین ۱ وابسته
۳ سیما آشنا ۲ وابسته
۴ مرتضی آقا جانی ۴۰۷ پیوسته
۵ داود آقا علی گل ۳ وابسته
۶ علی آملی ۴ وابسته
۷ اکبر ابراهیم زاد ۵ وابسته
۸ نسرین ابراهیمی ۳۸۰ دانشجویی
۹ مهدی ابراهیمی ۳۵۲ دانشجویی
۱۰ رضا ابراهیمی ۶ وابسته
۱۱ نجمه ابراهیمی کولایی ۳۳۲ دانشجویی
۱۲ شهریار ابوالحسینی ۳۹۲ پیوسته
۱۳ شهریار ابوالحسینی ۳۰۰ دانشجویی
۱۴ رضا اثنی اشری ۷ وابسته
۱۵ محمد حسین احسانی ۸ پیوسته
۱۶ علی احمد عالم ۴۰۵ دانشجویی
۱۷ سید علیرضا احمدی ۲۵۰ پیوسته
۱۸ رسول اژه ئیان ۳۲۷ پیوسته
۱۹ هادی استکی ۱۰ وابسته
۲۰ علی اسد زاده ۳۲۳ دانشجویی
۲۱ حمید اسدی کیا ۲۵۱ پیوسته
۲۲ مسعود اسم خانی ۱۲ وابسته
۲۳ محمد اسم خانی ۱۱ وابسته
۲۴ مهدی اسماعیل زاده ۱۳ وابسته
۲۵ مجتبی اسمعیل نیا ۴۰۰ پیوسته
۲۶ مهدی اسکندری شهرابی ۲۷۳ دانشجویی
۲۷ مهرزاد اشرف پور ۱۴ وابسته
۲۸ حنانه اصطبار ۳۳۳ دانشجویی
۲۹ علی اصغر پور ۴۰۲ دانشجویی
۳۰ احمد اصغری شیوایی ۱۵ وابسته
۳۱ علیرضا اصفهانی ۱۶ پیوسته
۳۲ مهدی افشاری ۳۳۷ دانشجویی
۳۳ رضا افضل زاد ۱۷ پیوسته
۳۴ محسن اله یاری ۱۸ وابسته
۳۵ سمیرا الهوئی ۳۵۰ پیوسته
۳۶ سیدمحمد الهی ۱۹ وابسته
۳۷ کمیل الهی نسب ۲۵۲ دانشجویی
۳۸ محمد علی امانی ۲۰ وابسته
۳۹ رضا امرائی ۲۱ وابسته
۴۰ مهرزاد امیر علیان ۲۵۳ پیوسته
۴۱ مجتبی امیری پور ۳۰۵ دانشجویی
۴۲ محمد امیری شهبازی ۲۲ وابسته
۴۳ صادق امینی ۲۳ وابسته
۴۴ ابوذر امینی ۲۴ وابسته
۴۵ محمد امینی بصام ۲۵ وابسته
۴۶ مجتبی امینی ولاشانی ۲۶ وابسته
۴۷ امیر انتظاری ملکی ۴۰۸ دانشجویی
۴۸ مجید انتظامی پژوه ۲۸ پیوسته
۴۹ محمد اکبرزاده پاشا ۳۸۶ پیوسته
۵۰ اعظم ایرجی زاد ۳۰ پیوسته

  ۱   ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ... صفحه بعدی

دریافت پوستر سمینار

۱۳۹۶/۵/۱: دومین جلسه مشترک اعضای محترم هیئت مدیره و سه شرکت عضو موسساتی و رصدخانه ملی ایران در محل سالن سمینار ذرات با موضوع بررسی توانمندی شرکت های داخلی در خصوص ساخت سامانه لایه نشانی آینه تلسکوپ ملی ایران در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۴ روز چهارشنبه برگزار خواهد شد. این در حالیست که اولین جلسه مشترک هیئت مدیره و تیم ...

۱۳۹۶/۳/۹: جلسه شمارش آرا برای انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس با حضور نماینده کمیسیون انجمن های علمی و هیئت رئیسه انجمن، بازرس و رئیس فعلی انجمن در تاریخ 96/3/8 راس ساعت 11:00 در محل جهاد دانشگاهی صنعتی شریف برگزار شد. تعیین سمت هر یک از اعضای هیئت مدیره و بازرس در جلسه بعدی هیئت مدیره انجمن اتفاق خواهد ...

۱۳۹۶/۳/۸: جلسه شمارش آرا براي انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرس 1395(مجمع عادي به طور فوق العاده) انجمن خلأ ايران با حضور هيئت رئيسه مجمع و نماينده وزارت علوم جناب آقاي صالحي رزو دوشنبه 8/3/96 راس ساعت 11:00 در محل جهاد دانشگاهي صنعتي شريف برگزار خواهد شد. ...

۱۳۹۶/۳/۴: دوازدهمين دوره آموزش جامع خلأ به همراه بازديد از سيستم هاي خلأ در محل جهاد دانشگاهي صنعتي شريف در تاريخ 4/3/96 رأس ساعت 9:00 صبح به مدت چهار ساعت برگزار شد. ...

۱۳۹۶/۲/۱۷: يازدهمين كارگاه دوره ي آموزش جامع خلأ به همراه بازديد از محل پژوهشگاه هوافضا روز چهارشنبه ساعت 9:00 صبح ابتدا جلسه كارگاه تا ساعت 11:30 در محل دانشكده فيزيك، دانشگاه صنعتي شريف سپس بازديد صورت خواهد گرفت ...

www.irandg.com