يکشنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۹۷      English  

 آمار بازديد : ۱۱۵۵۹۱۱
فهرست اعضای انجمن خلأ ایران

ردیف نام نام خانوادگی شماره عضویت نوع عضویت
۱ رضا آروین ۱ وابسته
۲ سیما آشنا ۲ وابسته
۳ داود آقا علی گل ۳ وابسته
۴ علی آملی ۴ وابسته
۵ اکبر ابراهیم زاد ۵ وابسته
۶ رضا ابراهیمی ۶ وابسته
۷ رضا اثنی اشری ۷ وابسته
۸ محمد حسین احسانی ۸ پیوسته
۹ هادی استکی ۱۰ وابسته
۱۰ محمد اسم خانی ۱۱ وابسته
۱۱ مسعود اسم خانی ۱۲ وابسته
۱۲ مهدی اسماعیل زاده ۱۳ وابسته
۱۳ مهرزاد اشرف پور ۱۴ وابسته
۱۴ احمد اصغری شیوایی ۱۵ وابسته
۱۵ علیرضا اصفهانی ۱۶ پیوسته
۱۶ رضا افضل زاد ۱۷ پیوسته
۱۷ محسن اله یاری ۱۸ وابسته
۱۸ سیدمحمد الهی ۱۹ وابسته
۱۹ محمد علی امانی ۲۰ وابسته
۲۰ رضا امرائی ۲۱ وابسته
۲۱ محمد امیری شهبازی ۲۲ وابسته
۲۲ صادق امینی ۲۳ وابسته
۲۳ ابوذر امینی ۲۴ وابسته
۲۴ محمد امینی بصام ۲۵ وابسته
۲۵ مجتبی امینی ولاشانی ۲۶ وابسته
۲۶ مجید انتظامی پژوه ۲۸ پیوسته
۲۷ احمد ایمانیان پور ۲۹ وابسته
۲۸ اعظم ایرجی زاد ۳۰ پیوسته
۲۹ علیرضا بابازاده ۳۱ وابسته
۳۰ میکائیل بافت یگانه ۳۲ دانشجویی
۳۱ مرتضی باقری ۳۳ وابسته
۳۲ علی باقی زاده ۳۴ وابسته
۳۳ فاطمه بخشیانی ۳۵ وابسته
۳۴ جلیل بدراقی ۳۶ پیوسته
۳۵ عباس برتینا ۳۷ وابسته
۳۶ اقدس بنایی ۳۸ پیوسته
۳۷ هاشم بهمن سلطانی ۳۹ وابسته
۳۸ سید مهدی بیضایی ۴۰ پیوسته
۳۹ یحیی بیرژندی ۴۱ وابسته
۴۰ سعید پرهوده ۴۲ وابسته
۴۱ محمد اسماعیل پروینی ۴۳ وابسته
۴۲ محمد رضا پهلوانی ۴۴ وابسته
۴۳ ستار پورتقی انوریان ۴۵ وابسته
۴۴ مرتضی پیشقدم ۴۶ دانشجویی
۴۵ محمود تبریز چی ۴۷ وابسته
۴۶ فاطمه سادات ترک نیک ۴۸ وابسته
۴۷ فرزاد تمجید زاده ۴۹ وابسته
۴۸ احسان تنهایی ۵۰ وابسته
۴۹ علی محمد جلیل زاده ۵۱ وابسته
۵۰ فرید جمالی شینی ۵۲ وابسته

  ۱   ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ... صفحه بعدی

۱۳۹۶/۷/۲۴: هفدهمین جلسه دوره ی آموزش خلأ روز پنج شنبه 1396/7/27 راس ساعت 9:00 صبح به مدت چهار ساعت، در محل دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک، طبقه چهارم، سالن پرتوی برگزار خواهد شد. ...

۱۳۹۶/۷/۳: مهلت ارسال مقالات برای هشتمین کنفرانس ملی خلأ ایران که قرار است روزهای اول و دوم آذرماه 1396 در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شود. تا 96/7/15 تمدید شد. ...

۱۳۹۶/۶/۱۵: شانزدهمین جلسه دوره ی آموزش خلأ به همراه بازدید از سیستم های کاربردی خلأ - روز چهارشنبه 96/6/22 رأس ساعت 9:00 صبح در محل دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع مواد به مدت چهار ساعت برگزار خواهد شد. ...

۱۳۹۶/۵/۲۸: پانزدهمین کارگاه آموزش جامع خلأ به همراه بازدید از سیتم های خلأ روز پنج شنبه 1396/6/2 در محل شرکت ساخت موتورهای هوایی از ساعت 9:00 الی 13:00 برگزار خواهد شد. شرکت کنندگان محترم از به همراه داشتن گوشی دوربین دار، لپ تاب، فلش خودداری نمایند.در ضمن از خانم های محترم تقاضا می شود. حتما با پوشش چادر ...

۱۳۹۶/۵/۲۶: هشتمین کنفرانس ملی خلا ایران روزهای چهارشنبه و پنج شنبه ۱و ۲ آذر ماه سال جاری در محل دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد. درحین برگزاری کنفرانس، کارگاه های آموزشی تخصصی جانبی در زمینه خلا و همچنین کاربرد خلا در صنایع اپتیک و لیزر برپا خواهد شد. پوستر و فراخوان کنفرانس بزودی در معرض دید قرار خواهد ...

www.irandg.com