پنج شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶      English  

 آمار بازديد : ۹۷۲۵۸۹
فهرست اعضای انجمن خلأ ایران

ردیف نام نام خانوادگی شماره عضویت نوع عضویت
۱ رضا آروین ۱ وابسته
۲ سیما آشنا ۲ وابسته
۳ داود آقا علی گل ۳ وابسته
۴ علی آملی ۴ وابسته
۵ اکبر ابراهیم زاد ۵ وابسته
۶ رضا ابراهیمی ۶ وابسته
۷ رضا اثنی اشری ۷ وابسته
۸ محمد حسین احسانی ۸ پیوسته
۹ هادی استکی ۱۰ وابسته
۱۰ محمد اسم خانی ۱۱ وابسته
۱۱ مسعود اسم خانی ۱۲ وابسته
۱۲ مهدی اسماعیل زاده ۱۳ وابسته
۱۳ مهرزاد اشرف پور ۱۴ وابسته
۱۴ احمد اصغری شیوایی ۱۵ وابسته
۱۵ علیرضا اصفهانی ۱۶ پیوسته
۱۶ رضا افضل زاد ۱۷ پیوسته
۱۷ محسن اله یاری ۱۸ وابسته
۱۸ سیدمحمد الهی ۱۹ وابسته
۱۹ محمد علی امانی ۲۰ وابسته
۲۰ رضا امرائی ۲۱ وابسته
۲۱ محمد امیری شهبازی ۲۲ وابسته
۲۲ صادق امینی ۲۳ وابسته
۲۳ ابوذر امینی ۲۴ وابسته
۲۴ محمد امینی بصام ۲۵ وابسته
۲۵ مجتبی امینی ولاشانی ۲۶ وابسته
۲۶ مجید انتظامی پژوه ۲۸ پیوسته
۲۷ احمد ایمانیان پور ۲۹ وابسته
۲۸ اعظم ایرجی زاد ۳۰ پیوسته
۲۹ علیرضا بابازاده ۳۱ وابسته
۳۰ میکائیل بافت یگانه ۳۲ دانشجویی
۳۱ مرتضی باقری ۳۳ وابسته
۳۲ علی باقی زاده ۳۴ وابسته
۳۳ فاطمه بخشیانی ۳۵ وابسته
۳۴ جلیل بدراقی ۳۶ پیوسته
۳۵ عباس برتینا ۳۷ وابسته
۳۶ اقدس بنایی ۳۸ پیوسته
۳۷ هاشم بهمن سلطانی ۳۹ وابسته
۳۸ سید مهدی بیضایی ۴۰ پیوسته
۳۹ یحیی بیرژندی ۴۱ وابسته
۴۰ سعید پرهوده ۴۲ وابسته
۴۱ محمد اسماعیل پروینی ۴۳ وابسته
۴۲ محمد رضا پهلوانی ۴۴ وابسته
۴۳ ستار پورتقی انوریان ۴۵ وابسته
۴۴ مرتضی پیشقدم ۴۶ دانشجویی
۴۵ محمود تبریز چی ۴۷ وابسته
۴۶ فاطمه سادات ترک نیک ۴۸ وابسته
۴۷ فرزاد تمجید زاده ۴۹ وابسته
۴۸ احسان تنهایی ۵۰ وابسته
۴۹ علی محمد جلیل زاده ۵۱ وابسته
۵۰ فرید جمالی شینی ۵۲ وابسته

  ۱   ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ... صفحه بعدی

دریافت پوستر سمینار

۱۳۹۶/۵/۱: دومین جلسه مشترک اعضای محترم هیئت مدیره و سه شرکت عضو موسساتی و رصدخانه ملی ایران در محل سالن سمینار ذرات با موضوع بررسی توانمندی شرکت های داخلی در خصوص ساخت سامانه لایه نشانی آینه تلسکوپ ملی ایران در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۴ روز چهارشنبه برگزار خواهد شد. این در حالیست که اولین جلسه مشترک هیئت مدیره و تیم ...

۱۳۹۶/۳/۹: جلسه شمارش آرا برای انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس با حضور نماینده کمیسیون انجمن های علمی و هیئت رئیسه انجمن، بازرس و رئیس فعلی انجمن در تاریخ 96/3/8 راس ساعت 11:00 در محل جهاد دانشگاهی صنعتی شریف برگزار شد. تعیین سمت هر یک از اعضای هیئت مدیره و بازرس در جلسه بعدی هیئت مدیره انجمن اتفاق خواهد ...

۱۳۹۶/۳/۸: جلسه شمارش آرا براي انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرس 1395(مجمع عادي به طور فوق العاده) انجمن خلأ ايران با حضور هيئت رئيسه مجمع و نماينده وزارت علوم جناب آقاي صالحي رزو دوشنبه 8/3/96 راس ساعت 11:00 در محل جهاد دانشگاهي صنعتي شريف برگزار خواهد شد. ...

۱۳۹۶/۳/۴: دوازدهمين دوره آموزش جامع خلأ به همراه بازديد از سيستم هاي خلأ در محل جهاد دانشگاهي صنعتي شريف در تاريخ 4/3/96 رأس ساعت 9:00 صبح به مدت چهار ساعت برگزار شد. ...

۱۳۹۶/۲/۱۷: يازدهمين كارگاه دوره ي آموزش جامع خلأ به همراه بازديد از محل پژوهشگاه هوافضا روز چهارشنبه ساعت 9:00 صبح ابتدا جلسه كارگاه تا ساعت 11:30 در محل دانشكده فيزيك، دانشگاه صنعتي شريف سپس بازديد صورت خواهد گرفت ...

www.irandg.com